SiamReptiles

พูดคุยเรื่องสัตว์เลี้ยง => วิธีการใช้งานเว็บบอร์ด กฎกติกา มารยาท แจ้งปัญหาการใช้งาน => Topic started by: admin on November 30, 2019, 04:11:21 PM

Title: กฎ กติกา มารยาท การใช้เว็บบอร์ด!!!!
Post by: admin on November 30, 2019, 04:11:21 PM
กฎ กติกา มารยาท การใช้เว็บบอร์ด

1. กรุณางดใช้คำหยาบคาย เสียดสี ว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่น

2. ห้ามกล่าวพาดพิงหรือว่ากล่าวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. สิ่งที่โพส เป็นความรับผิดชอบของผู้โพสเท่านั้น

4. ขอความร่วมมือทุกคนโพสให้ถูกห้องกันด้วยนะครับ จะได้เป็นที่ๆน่าอยู่

5. หากโพสไม่ถูกหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง admin มีสิทธิ์ที่จะลบหรือย้ายกระทู้ได้

6. หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของ admin ถือเป็นที่สุด

7. ห้ามซื้อขายสัตว์ผิดกฎหมาย

8. ลงราคาซื้อขาย เบอร์ ข้อมูล การติดต่อให้ชัดเจน